Návody a nastavenia

Konfigurácia pripojenia (TCP/IP)
IP adresa: prideľovaná automaticky
DNS server: prideľovaný automaticky

Nastavenie e-mailových serverov
Server prichádzajúcej pošty - incoming (POP3): pop3.antechnet.sk, port:110
Server prichádzajúcej pošty - incoming (IMAP: imap.antechnet.sk, port:993
Server odchádzajúcej pošty - outgoing (SMTP): smtp.antechnet.sk, port:25

Konfigurácia televíznych programov
Modulácia:256 QAM
Symbolová (Prenosová) rýchlosť:6875 k/s