Začiatok Program
03:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
03:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
04:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
04:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
05:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
05:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
06:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
06:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
09:00:00 ZUŠ - Koncert - 65. Výročie - 2. časť, Bernská trilógia
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
11:00:00 Správy pre mesiac - Január 2019
Po správach - Rozhovor s Natáliou Milanovou
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
16:00:00 ZUŠ - Koncert - 65. Výročie - 2. časť, Bernská trilógia
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
18:00:00 Správy pre mesiac - Január 2019
Po správach - Rozhovor s Natáliou Milanovou
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 MŠ Kamnce - Jesenné aktivity 2018
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 SOŠ - Nábor pre rok 2019, Lomnický Štít
23:00:00 Správy pre mesiac - Január 2019
Po správach - Rozhovor s Natáliou Milanovou