Začiatok Program
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 CVČ sv. Jakuba - Správy Apríl - Jún
16:00:00 Vystúpenie divadla B4 - Jún 2018
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 CVČ sv. Jakuba - Správy Apríl - Jún
18:00:00 Správy pre mesiac - Júl 2018
Po správach - rozhovor s Mgr. Jaroslavou Jelínkovou o heligónkach
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 CVČ sv. Jakuba - Správy Apríl - Jún
20:00:00 Heligonkári - Lopušné Pažite 2017, Lada Svetom - Azia 1. časť
21:30:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 CVČ sv. Jakuba - Správy Apríl - Jún
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 MŠ Kamence 9. mája - Športové aktivity 2018
23:00:00 Správy pre mesiac - Júl 2018
Po správach - rozhovor s Mgr. Jaroslavou Jelínkovou o heligónkach