Začiatok Program
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 Nesluša - furmanské záprahy - August 2017
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 Oščadnická heligónka Jún 2017
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 Nesluša - furmanské záprahy - August 2017
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 Oščadnická heligónka Jún 2017
16:00:00 Celoškolský projekt Jún 2017, ZUŠ - Zborový koncert
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 Oščadnická heligónka Jún 2017
18:00:00 Správy pre mesiac September 2017
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 Oščadnická heligónka Jún 2017
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 Nesluša - furmanské záprahy - August 2017
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Oščadnická heligónka Jún 2017
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 Nesluša - furmanské záprahy - August 2017
23:00:00 Správy pre mesiac September 2017