Začiatok Program
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Martinský skanzen - 2017
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 Farské správy Júl - September 2017
23:00:00 Správy pre mesiac November 2017