Začiatok Program
06:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
06:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
09:00:00 ZUŠ - Vianočný koncert, B4 - november 2017
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
11:00:00 Správy pre mesiac - Apríl 2018
Po správach - rozhovor s Filipom Svrčekom, YC-čko
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
16:00:00 ZUŠ - Vianočný koncert, B4 - november 2017
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
18:00:00 Správy pre mesiac - Apríl 2018
Po správach - rozhovor s Filipom Svrčekom, YC-čko
19:10:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 CVČ sv.Jakuba - Farské správy - Jan/Mar 2018, ZŠ Suľkov
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
23:00:00 Správy pre mesiac - Apríl 2018
Po správach - rozhovor s Filipom Svrčekom, YC-čko